Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Coffyn niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Coffyn geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Coffyn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.Op de inhoud van de webpagina’s van Coffyn en op het logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffyn.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Coffyn-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Coffyn niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Coffyn toestemming verleende als dat niet het geval is.Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail via hetcontactformulier.